Prosíme o 2% z daní

Neviete, ako darovať 2 percentá z dane? My vám radi poradíme. Do 15. februára 2023 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov. Následne si toto potvrdenie uschovajte a pripojte ho k druhému formuláru. Ten sa volá Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.  Všeobecné vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane stiahnete tu.

Toto Vyhlásenie vyplníte tak, že doplníte svoje údaje a údaje našej organizácie, ktoré sú nasledovné:

Názov: Materské centrum Chrobáčik                                                                  

IČO: 42042712

Org. forma – občianske združenie

Adresa: Námestie kapitána Nálepku 612, 952 01 Vráble.

Nezabudnite doplniť riadky 12-14. Tie sú veľmi dôležité.

Dokedy darovať 2% z dane?

Ak ste zamestnanec a daňové priznanie vám robí zamestnávateľ, máte čas do 30. apríla 2023 na to, aby ste poslali Potvrdenie o zaplatení dane (získané od zamestnávateľa) a Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby  na daňový úrad v mieste vášho bydliska

Ak ste SZČO, resp. firma, daňové priznanie podávate do 31. 3. 2023. Do tohto dátumu sa rovnako potrebujete rozhodnúť, komu venujete 2% z dane.

Ako vypočítať 2%?

K výslednej sume, ktorú venujete organizácii dospejete tak, že do riadka 12 Vyhlásenia napíšete sumu, ktorú ste odviedli na dani – nájdete ju v riadku 23 v Potvrdení, ktoré vám vystaví zamestnávateľ. Následne do riadka 13 Vyhlásenia doplníte 2 percentá zo sumy v riadku 12. Môžte použiť náš vzorec pre uľahčenie: riadok 13 = riadok 12 x 0,02.

Ak ste v roku 2022 dobrovoľnícky odrobili viac ako 40 hodín (aj pre rôzne organizácie dokopy) a máte o tom potvrdenie, môžete darovať v riadku 13 až 3% z vašej dane. Nevyhnutné je však priložiť potvrdenie o odpracovaných dobrovoľníckych hodinách k ostatným formulárom, ktoré zasielate daňovému úradu.

Ďakujeme!