Baby camp – pohybová príprava pre zdravý vývoj detí

Baby camp - pohybová príprava pre zdravý vývoj detí
Hravou formou vedieme deti k cvičeniu dôležitému pre ich správny fyzický a mentálny rozvoj. Pracujeme s prenášaním váhy tela, prvkami detskej jogy, tvoríme malé tanečné choreografie, do lekcií zahŕňame logopedické cvičenia a učíme sa koordináciu v priestore.
Cvičenie pre deti od 9 mes.-3,5 roka, zamerané na všestranný rozvoj.
Lektorka: Doris Ziaťková
Kontakt:  0915 776 571, www.babycamp.sk, FB: Baby Camp