Čo jedia zdravé deti – Ako na (detskú) imunitu?

Čo jedia zdravé deti – Ako na (detskú) imunitu?

Jedinečný kurz vedený poradkyňou pre výživu so zameraním na budovanie detskej imunity.

Jeho obsahom je:

• Čo všetko vplýva na detskú imunitu.
• Aké potraviny ju podporujú a ktoré narúšajú.
• Ktoré vitamíny a minerály sú dôležité pre zdravý imunitný systém a kde ich nájdeme.
• Recepty na výrobu domácich liečivých preparátov.
• Dary prírody pre imunitu a ich použitie v praxi.
• Čo jesť v chorobe a po nej?
• Imunita z pohľadu psychosomatiky.

Workshop vedie Ing. Silvia Kuzmová, hlavná lektorka projektu ČJZD.
Odporúčame sa zúčastniť po realizovaní workshopu Prvé príkrmy alebo Úvod do výživy.

Cena 16 EUR/osoba

Dátum 10.10.2019
Čas 17:00

Prihláška

Na túto udalosť sú rezervácie ešte/už zatvorené.