Malý angličtinár

Malý angličtinár
Kurz bude zameraný na osvojovanie si anglického jazyka hravou formou.
Kurz je pre deti vo veku od 4 do 6 rokov a bude prebiehať v stredu od 16:30.
Cena: 10€/hodina
Kurz vedie Dominika Mihalovičová
Kontakt:  mobil 0918 257 965