Prednášky so zdravotnou záchranárkou

Prednášky so zdravotnou záchranárkou

V dnešnej dobe si veľa z nás nenájde vo svojom programe čas na podobnú prednášku. A ak áno, tak väčšinou len na tú časť, ktorá sa týka detí. Áno, sme rodičia a naše deti sú pre nás všetkým, ale nemali by sme zabúdať ani na seba a svojich partnerov. Veď pre dieťa je dôležitá aj mama a otec prípadne iný členovia rodiny – aj ich bude možno raz treba zachrániť… a vy nebudete vedieť ako!

Je to len pár hodín, ktoré touto prednáškou stratíte, ale možno celý niekoho život, ktorý vďaka nej zachránite. Nebuďte ľahostajní a príďte sa naučiť ako zachrániť život.

Ide o sériu troch prednášok:

  1. Základy – tu si preberieme ciele prvej pomoci, okamžité opatrenia, kedy volať záchranku, ako volať záchranku
  2. Prvá pomoc dospelým – tu si preberieme prvý kontakt s pacientom, porucha vedomia, KPR dospelých, cievna mozgová príhoda, infarkt myokardu, úrazy, vaše otázky…
  3. Prvá pomoc deťom – tu si preberieme prvá pomoc pri dusení, pri úraze, pri febrilných kŕčoch, pri vysokých horúčkach, vaše otázky…

Na prednáškach je k dispozícií aj figurína, na ktorej si môžete reálne vyskúšať ako treba robiť masáž srdca!

Prednášky vedie Lucia Topoliová, zdravotný záchranár.

Organizujeme jedenkrát ročne.

Termín ešte dolaďujeme! Ak bude schválený, bude sa dať aj prihlásiť na túto prednášku…