Zdravé nôžky

Zdravé nôžky

V dnešnej dobe má každé tretie dieťa problémy s nohami. Jedná sa väčšinou o plochonožie alebo vbočené päty a kolená. Ak sa tento problém včas nepodchytí a dieťa si zafixuje nesprávne pohybové návyky, môže to mať nepriaznivý vplyv na celú posturu organizmu.

Na kurze si deti hravou formou pestujú zdravé pohybové návyky a posilňujú klenby na nohách. Detičky dostanú rôzne podnety na stimuláciu nožičiek vďaka terapeutickým cvikom a rehabilitačným pomôckam. Pomocou zábavných hier si deti liečia ploché nohy a učia sa správnemu držaniu tela.

Cvičenie na ploché nôžky je pre deti od 3 do 7 rokov.

Prihlasujte sa na jarmila.hitkova@gmail.com