Zdravé nôžky

Pre všetky detičky, ktoré majú ploché nožičky, vpadnuté členky a podobne problémy, prinášame kurz Zdravé nôžky, v ktorom budeme cvičiť ale hlavne sa zabávať.

Hravou formou si deti osvoja správne pohybové návyky a posilnia klenby na nohách. Detičky dostanú rôzne podnety na stimuláciu nožičiek vďaka terapeutickým cvikom a rehabilitačným pomôckam. Pomocou zábavných hier si deti liečia ploché nohy a učia sa správnemu držaniu tela.

Cvičenie na ploche nôžky je pre deti od 3 do 7 rokov.

Kurz trvá 6 hodín + 1 náhradná  (1 hodina trvá 45 minút)

Prihlasujte sa priamo u lektorky na mailovú adresu  jarmila.hitkova@gmail.com